WordPress en verdens mest brukte webside løsning – og den er gratis. Her bygger man på med ønskede moduler og funksjoner etter eget behov. Freesport bruker selv denne og har masse erfaring på hva som fungerer og hva som ikke fungerer.