fbpx

Vikingsenter vs Vannsportsenter

Et vannsportsenter i Møllebukta er en sak som bør sees i sammenheng med et vikingsenter. Noen politikere stod i høst frem i Stavanger Aftenblad om et vikingsenter. Det de ikke har fått med seg er at folket ønsker heller mer aktivitet enn et vikingsenter (ref. artikkelens kommentarer). Det mest aktuelle er nok - ja takk begge deler, for det er nok av plass.

 

Skal midler settes av til et vikingsenter i budsjettet, da bør midlene fordeles 50/50 mellom vikingsenter og vannsportsenter. Det meste av planene for et vannsportsenter med innhold og det hele er allerede på plass, derfor bør vi komme i gang med dette først.

 

Det politiske styret i Stavanger må på banen. Vi i alliansen for et vannsportsenter er klar. Gi parksjefen mandat til å behandle saken videre. Infrastruktur (vann, avløp, strøm, etc.) må på plass nå når det skal graves ny vei og parkeringsplass.

 

Her er det siste svaret fra parksjefen (29/22/2018):

"Takk for møte og takk for velbegrunnet søknad om etablering og plassering av vannsports- og friluftssenter i Møllebukta. Som du vil ha sett fra media, er det nå tatt et initiativ for etablering av et vikingsenter i området ved Møllebukta. Bystyret kommer til å avsette midler til dette i budsjettet for kommende periode. Det er derfor både ønskelig og nødvendig å se din søknad i sammenheng med vikingsenterinitiativet. Både atkomst til, plassering av bygningsmasse og fordeling av arealer de forskjellige formålene må koordineres dersom en skal få et velfungerende opplegg. Vi avventer Bystyrets budsjettbehandling og rådmannens beslutning om oppfølgende saksbehandling, før vi kan komme tilbake med en mer presis melding om hvordan din søknad vil bli behandlet."

 

Legg igjen en kommentar