Våre tjenester

Freesport driver med utvikling av vannsport og derav samarbeid mellom klubber, det offentlige og næringsliv for å gjøre aktiviteter, utstyr og lokasjoner mer tilgjengelig året rundt for folk flest.

Utvikling og etablering av attraktive aktivitetsarenaer innen vannsport. Fokus på alle de "små" viktige elementene og opplevelsene som bidrar til å skape en populær møteplass hele året. Et godt samarbeid med den aktuelle kommune og dens politikere er viktig. Sømmevågen Arena og Hafrsfjord Arena er to av prosjektene i Stavanger regionen vi jobber med.

Vi har mange års erfaring med prosjektledelse og jobber gjerne med samfunnsøkonomiske prosjekter i skjæringspunktet mellom offentlige, ideelle og private virksomheter. Målet er å skape verdier for alle interessenter. Arbeidet starter ofte i den ytterste sirkelen for å etablere eierskap, tillit og samarbeid.