Freesport har de siste årene jobbet med klubb- og forretningsutvikling av idrettsforeninger og klubber med gode resultater. Nå gjør vi denne kompetansen tilgjengelig for flere.

 • Websider
 • Office 365
 • Sosiale Medier
 • Foto og Video
 • Markedsmateriell
 • Klær og profilering
 • Arrangementer
 • Tilskuddssøknader
 • Klubbutvikling
 • Klubbdrift
 • Klubbhus
 • Stedsutvikling
 • Verneområder

Win Win