Om oss

Vi brenner for å gjøre vannsport mer attraktivt og tilgjengelig. Målet er at flest mulig skal få oppleve glede, mestring og fellesskap.

Freesport surf- og brettsport

Freesport er en ideell virksomhet med følgende formål:

  • Gjøre vannsport mer attraktivt og tilgengelig for alle - hele året
  • Gjøre utstyr mer tilgjengelig - for alle
  • Skape samarbeid mellom idrettsklubber, lag og foreninger
  • Skape grunnlag for mer profesjonell og økonomisk drift
  • Spille på lag med det offentlige for å utvikle bærekraftige prosjekter
  • Utvikle fremtidsrettede vannsportsanlegg
  • Bidra til å bygge kompetanse blant instruktører og trenere
  • Skape bedre tilbud til bedrifter og bedriftslag
  • Bidra til å skape trygghet på vannet

Freesport Stavanger
Organisasjonsnummer: 920 561 802 MVA
Bank: DNB - Kontonummer: 1506.05.64318
Vipps: 613044
Epost: post@freesport.no

Kontakt

Kontaktperson: Christian Middelthon
Mobil: (+47) 920 71 221
Email: post@freesport.no

"Freesport (frisport) er betegnelsen på aktiviteter som byr på høy grad av mestring og spenning hvor naturens elementer skaper lekeplassen. Aktivitetene gjennomføres på egenhånd, men gjerne i sosialt samvær med andre. Til større utfordringer den enkelte mestrer, til mer gøy!"

"Freesport. It's a sport that you play at. You just go and have a good time. Whoever's having the best time is gonna win"

@JoshStoneHawaii