fbpx

FREESPORT

Betydningen av ordet "freesport" (frisport) kan beskrives som egenorganisert aktivitet og idrett med naturen som arena og energikilde. Freesport er det originale, stilfulle og spektakulære. Her er det frihet, fri utfoldelse og tilhørighet til naturen som gjelder. Freesport kan skape action og være attraktivt på mange måter. Et sterkt virkemiddel til bruk i film, foto og profilering.

Foreningen

Freesport Stavanger er en ideell forening etablert i 2018. Vi er registrert i både enhets- og frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 920 561 802. Vårt geografiske virksomhetsområde er Stavanger og Jæren regionen.

 

Virksomheten

Freesport Stavanger er en sosial entreprenør som har til formål å finne løsninger rundt folkehelse, sikkerhet og bærekraftig utvikling. Vi har valgt å fokusere på idrettsklubber, foreninger og lag som befinner seg i kategorien for frisport og egenorganisert aktivitet med naturen som arena. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

 

Satsingsområde

Innen frisport segmentet har vi valgt å fokusere på vannsport og da spesielt surf- og brettsport slik som windsurfing, bølgesurfing, kitesurfing og SUP – Stand Up Padling. Som en felles base for sikkerhet har vi etablert en livredningsklubb som skal bidra til å redusere drukningsulykker gjennom forebyggende arbeid. Et annet viktig område vi skal jobbe med er plastproblematikken i havet.

 

Folkehelse

Ved å satse på utvikling av de aktuelle klubbene vil lokalsamfunnet få et bedre tilbud både for barn, ungdom og voksne. Her følger vi Norges Idrettsforbund sine aktivitetsverdier om idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

Hva vi tilbyr

Freesport Stavanger tilbyr utvalgte idrettsklubber, foreninger og lag et medlemskap i en samarbeidsallianse under navnet Freesport Alliansen. Her skal Freesport bidra til verdiskaping gjennom å arbeide profesjonelt med strategisk utviklingsarbeid. Dette arbeidet skal komme medlemmene og samfunnet til gode i form av et bedre aktivitetstilbud.
Freesport bistår medlemmene i alliansen med ulike administrative og operasjonelle oppgaver hvor de mangler kompetanse og/eller ressurser til å gjennomføre. Styret og eventuelle arbeidsgrupper i den enkelte virksomhet får dermed avlastning på det frivillige arbeidet.

Erfaringer fra klubbdrift viser at de fleste synes det er givende å være med i et styre for å velge retning og foreslå oppgaver, men svært få har kapasitet til å gjennomføre dem i praksis. Dermed ender man opp med mye snakk og lite handling. Dette er klubbdrift i et nøtteskall hvor Freesport kan bidra. En annen viktig side av klubbdrift er å sikre at oppgavene blir gjort på en skikkelig måte i forhold til lover og regler.

Ved å profesjonalisere driften skapes det mer aktivitet, flere og mer fornøyde medlemmer og ikke minst sikre og utvikle klubben i et langsiktig perspektiv.

Hvorfor gjør vi dette? Vi er genuint interessert å få et bedre tilbud innen de idretter og aktiviteter som alliansens medlemmer tilbyr. Vi er også opptatt av at driften er basert på ideell virksomhet slik at overskuddet tilbakeføres til medlemmene i form av investeringer i aktiviteter og utstyr.

 

Forretningsmodell

Som betaling for den jobben Freesport gjør, foregår dette i hovedsak ved at Freesport får inntekter på salg av sponsorpakker og events for bedrifter. Bedriftene blir således sterkere tilknyttet de aktive miljøene som gjør at alle parter får et utbytte av å jobbe sammen. Freesport tar dermed et ansvar ved å sørge for at den enkelte klubb/forening har et godt tilbud av aktiviteter.

 

Visjon

Vi skal bidra til bedre folkehelse ved å gjøre havet og vannsport mer tilgjengelig, attraktivt og sikkert for alle.

 

Sponsorer

For å sikre driften av Freesport og utviklingen av klubbene og deres aktiviteter, er vi helt avhengige av støttespillere og sponsorer. Vi tilbyr både sponsorpakker og medlemskap for bedrifter. Ellers tar vi gjerne imot verdiskapende gaver med åpne armer.

 

Samarbeidspartnere

Utenom klubbene og kommunene samarbeider vi med friluftsråd, speidere, skoler og mange andre som bidrar til vinn-vinn. Vet du om noen vi bør ha med på laget hører vi gjerne fra deg.

 

Om organisasjonen

Foretaksnavn:
Freesport Stavanger

Organisasjonsnummer:
920 561 802

Organisasjonsform:
Forening/lag
Registrert i frivillighetsregisteret

Styrets leder:
Christian Middelthon

Bank: DNB
Kontonummer: 1506.05.64318
Vipps: 556472

Epost:
freesportstavanger@gmail.com

 

Kontakt oss

Kontaktperson: Christian Middelthon

Mobil: (+47) 959 82 000

Email: freesportstavanger@gmail.com

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.
freesportscollage

Filmer vi liker:

Samfunnsansvar

Windsurfing

Kitesurfing

SUP

Bølgesurfing

Fridykking

Livredning