fbpx

KONTAKT

Kontaktperson: Christian Middelthon

Mobil: (+47) 959 82 000

Email: freesportalliansen@gmail.com

FREESPORT

Betydningen av ordet "freesport" (frisport) kan beskrives som egenorganisert aktivitet og idrett med naturen som arena og energikilde. Freesport er det originale, stilfulle og spektakulære. Her er det frihet, fri utfoldelse og tilhørighet til naturen som gjelder. Freesport kan skape action og være attraktivt på mange måter. Et sterkt virkemiddel til bruk i film, foto og profilering.

ALLIANSEN

Freesport Alliansen er hovednerven i Freesport Stavanger sin virksomhet. Formålet er å utvikle klubbene, idrettene og Stavanger / Jæren regionen som Norges ledende destinasjon for surf- og vannsport.

FORETAKET

Freesport Stavanger er foretakets fulle navn, men vi bruker som regel bare Freesport. Vi er et ideelt foretak etablert i 2018 registrert i frivillighetsregisteret. Vårt geografiske virksomhetsområde er Stavanger og Jæren regionen. Foretaket skal være en verdiskaper for individ og samfunn gjennom å jobbe profesjonelt og strategisk.

FORMÅL

Vårt formål er å utvikle klubbene og idrettene som befinner seg i kategorien frisport. En stor del av disse er gjerne er mer egenorganisert enn organisert. Vi ønsker å bidra til nyskapende aktivitetsarenaer ref. Kulturdepartementet med fokus på vannsport og havet. Herunder legger vi stor vekt på opplæring rundt sikkerhet og bærekraftig utvikling.

VISJON

Vi skal bidra til økt folkehelse ved å gjøre havet og vannsport mer tilgjengelig, attraktivt, sikkert og bærekraftig for samfunnet. Vi skal få barn, unge og voksne mer aktive. Være et sted for inkludering, individuell utvikling og glede.

HISTORIKK

Utviklingen av konseptet startet i 2017 etter mange års arbeid i kulissene. Gjennom 2018 testet vi ut ulike saker under navnet Basecamp Norway som vi nå har endret til Freesport / Freesport Alliansen.

UTFORDRINGER

Både kommunene og klubbene som jobber med å tilrettelegge for den aktivitet vi fokuserer på, sliter med å utvikle et godt tilbud i forhold til etterspørselen. Det er svært lite som er tilrettelagt, derav mangel på klubbhus, garderobe og lagringsplass.

MILJØ

Vi støtter prosjekter og aktiviteter som bidrar til å forhindre og rydde opp marin forsøpling. Clean seas - turn the tide on plastic!

ETTERSPØRSEL

Mange mennesker, spesielt barn og unge, har et sterkt ønske om et mer spennende aktivitetstilbud utover de tradisjonelle masseidrettene. Frisport og egenorganisert aktivitet er veldig populært, men det krever en betydelig bedre tilrettelegging.

SAMARBEID

Klubbene som driver med vannsport har mye til felles. Derfor har vi etablert Freesport Alliansen med formål å hjelpe hverandre. Her vil det være avgjørende med et nært samarbeid og støtte fra det offentlige i oppstartsfasen for å sikre driften av utviklingsprosjektene.

SAMHANDLING

Et godt samarbeid er grunnlaget for å kunne få til effektiv samhandling. Her benytter vi av oss den beste teknologien som gjør at alt kan deles og samkjøres. Alle om bord - og på de rette premissene for den enkelte.

UTVIKLING

Stavanger og Jæren er Norges hovedstad innen vind- og bølgesport som er representert i alliansen. Vi ønsker å etablere «Surf City» som en identitet. Her ligger det store muligheter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

MEDLEMMENE

Freesport Alliansens medlemmer er vannsportklubbene på Jæren som driver med surfing, windsurfing, kitesurfing, SUP og fridykking. Vi er åpne for flere klubber og aktiviteter som kan passe inn under vår paraply.

LIVREDNING

Sikkerhet er grunnleggende, derfor har vi etablert Jæren Surf Rescue og som skal bli medlem i Norges Livredningsselskap. Her skal vi utdanne livreddere som får jobb i vår strandtjeneste. En annen oppgave blir å drive opplæring innen sikkerhet for vannsport og havet generelt.

PARTNERE

Utenom klubbene og kommunene samarbeider vi med friluftsråd, speidere, skoler og mange andre foretak som bidrar til vinn-vinn. Vet du om noen vi bør ha med på laget hører vi gjerne fra deg.

SPONSORER

For å sikre driften av Freesport og utviklingen av klubbene og samfunnet, er vi helt avhengige av støttespillere og sponsorer. Vi tilbyr spennende sponsorpakker og medlemskap for bedrifter. Ellers tar vi gjerne imot verdiskapende gaver med åpner armer.

SAMSKAPING

Freesport Alliansen har satt seg som mål å være en ledende aktør for samskaping. Dette betyr åpenhet hvor alle interessenter rundt virksomheten inviteres til dialog for utviklingen av foretaket og prosjektene våre.

Filmer vi liker og som kan beskrive oss:

Samfunnsansvar

Windsurfing

Kitesurfing

SUP

Bølgesurfing

Fridykking

Livredning

Om organisasjonen

Foretaksnavn:
Freesport Stavanger

Organisasjonsnummer:
920 561 802

Organisasjonsform:
Forening/lag
Registrert i frivillighetsregisteret

Styrets leder:
Christian Middelthon

Bank: DNB
Kontonummer: 1506.05.64318
Vipps: 556472

Epost: 
freesportalliansen@gmail.com

 

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.
freesportscollage