Det skjer veldig mye på utviklingen av nye web og IT løsninger for tiden. Freesport har god kompetanse på Microsoft Office 365 som er den mest aktuelle løsningen for ideelle organisasjoner i dag. Dette fordi det er mulig å få denne helt gratis! Men det er vesentlig å vite hvordan dette skal settes opp slik at det blir et verktøy som er tilpasset brukerne. Her kan vi hjelpe.


Idrettens Office 365

Løsningen til Idrettsforbundet som nå er lansert i versjon 1.0 inneholder et minimum av tjenester bygget rundt Teams og Sharepoint. Tjenesten fungerer bra for de som tar steget fra ringpermer eller mer ustrukturerte «IT/mappe løsninger» slik som Dropbox, OneDrive eller Google Drive. Prisen synes vi er grei nok. Kr.2.500 pr. år. og tilgang gis alle som er registrert i styret i idrettens IT system.


Office 365 for non-profit

Ideelle organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund kan nå få en helt gratis Microsoft Office 365 løsning. Freesport hjelper dere med hvordan gå frem for å søke tilgang, hvordan sette opp og komme i gang. Denne løsningen er en fullversjon og langt bedre enn «Idrettens Office 365». Les mer…