fbpx

Prosjekt: Norges Frisportforbund

Sist oppdatert: 03.03.2019, av Christian Middelthon

Et nytt og banebrytende prosjekt i norsk idrett. Synliggjør noen av de største utfordringene i organisert og uorganisert idrett. Frisport kan beskrives som egenorganisert aktivitet med naturen som arena. Prosjektet kan bli en veiviser for andre idretter og klubber rundt om i Norge.
bedriftsmedlemskap freesport

Idrettene

Idrettene vi har valgt å fokusere på har mange fellestrekk og utfordringer. Vi ser spesielt på mulighetene og den nyskapingen som ligger til rette med tanke på utviklingen i samfunnet.
• Windsurfing
• Kitesurfing
• Surfing
• SUP

 

Forbundet

Vi har valgt å bruke ordet forbund som et begrep i prosjektnavnet. Årsaken er at dette gjelder idretter som skiller seg ut ettersom de alle (p.t.) er underlagt Norges Seilforbund. Det er stor forskjell mellom en seilbåt og et surfebrett. Kan kanskje sammenlignes med bil og sykkel? Men prosjektet handler ikke om forbundet, det handler om norsk idrett med dens utvikling og nye muligheter. Vi ser dessuten på helheten rundt de aktuelle idrettene med fokus på fremtidige krav til sikkerhet og bærekraftig utvikling. Den teknologiske utviklingen kommer vi heller ikke utenom.

 

Samarbeidsallianse

I Stavanger regionen har vi etablert Freesport Alliansen som et samlende forum for de lokale klubbene og miljøene rundt de fire idrettene. Jæren og naturen her har dessuten de beste forutsetningene for å drive og utvikle aktivitetene. Med andre ord, vi starter lokalt for å på sikt utvikle oss nasjonalt. Et nært samarbeid og aktivt engasjement med de nasjonale klasseklubber/forbund er også på plass.

 

Samfunnsutvikler

Prosjektene som nå pågår rundt Freesport Alliansen har en felles visjon: Vi skal bidra til økt folkehelse ved å gjøre havet og vannsport mer tilgjengelig, attraktivt, sikkert og bærekraftig for samfunnet. Vi skal få barn, unge og voksne mer aktive. Være et sted for inkludering, individuell utvikling og glede.

 

Idrett er underholdning

Hvis ikke idrett hadde vært underholdning hadde vi ikke hatt sport på TV og i nyhetene. Da TV2 for mange år siden begynte å sende Tour de France var det mange som ristet på hodet, for hvem skulle gidde å se på noe så monotont i 6 timer – hver dag? Det handler om innpakningen og de gode historiene rundt detaljene som utgjør den totale underholdningsopplevelsen.

 

Kompetanse og økonomi

Vi vet det er fullt mulig å kunne skape en enorm interesse rundt de fleste idretter hvis vi bare jobber strategisk, systematisk og ikke minst sammen. Men vi kommer ikke dit uten de rette folkene på laget og nok ressurser til å kunne gjennomføre. Vi må ha de visjonære ildsjelene med riktig kompetansegrunnlag som jobber strategisk og målrettet.

 

Positiv spiraleffekt

Med økt synlighet og interesse tiltrekker vi flere utøvere til sporten som igjen gir inntekter til klubbene og interesse hos sponsorer. Dette gjør at vi får en positiv spiraleffekt. Når det går fremover og oppover ønsker flere å delta, enten i form av å henge seg på eller bidra. Men det kreves kontinuerlig tilgang på ny energi for å opprettholde fremdrift og all energi har sin pris.

 

Få kjerra til å rulle

Det kan være veldig tungt å få en stor kjerre til å rulle. Nye prosjekter starter som regel med en motbakke foran seg og mange brenner seg ut før motbakken blir til en flate. Mange små foreninger og lag befinner seg i en konstant motbakke. Her er det tungt å få folk til å engasjere seg fordi ingen ønsker å dra lasset, de vil heller være passasjerer. Derimot når en eller flere personer virkelig legger inn all sin styrke med å dra kjerra opp bakken, er det langt triveligere for andre å henge seg på. Det handler om å komme seg over den første store kneiken og opp på flaten hvor alt ruller så mye lettere.

 

Investering og utbytte

Mye er allerede investert i dette prosjektet, kjerra er godt på vei opp bakken. Den første kneiken og veien videre blir stadig mer synlig. Flere ser at dette begynner å bli noe og interessen øker. Det er akkurat her hvor vi nå befinner oss at vi trenger flere til å dra lasset slik at kjerra kan rulle videre. Dette har hele tiden vært et tydelig delmål. Hva som nå kreves av investeringsmidler og hvilket utbytte dette vil gi begynner å bli mer og mer tydelig.

 

Sponsorer og tilskudd

Vi er nå kommet dit i prosjektet hvor vi kan tilby sponsorer og andre som bidrar med sin investering et positivt utbytte. For oss og våre samarbeidspartnere handler dette om én ting, timing. Grunnlaget er lagt, forutsetningene og ressursene er på plass. Nå skal vi sammen ta det siste løftet som gjør at vi kommer oss over kneiken hvor gevinstene til første del av jobben ligger å venter.

 

Fortsettelse følger.

organisasjonskart