fbpx

MØLLEBUKTA VANNSPORTSENTER

Møllebukta Google

Detaljer om prosjektet:

Prosjektet handler om å gjøre tilgjengelig et av de største "urørte" friluftsområdene vi har i distriktet, Hafrsfjorden! Et nytt senter med et bredt aktivitetstilbud åpent og til glede for alle.

mollebukta-inspirasjonskilde

Samarbeidsalliansen for Møllebukta

Vi har i mange år ventet på denne muligheten som nå åpner seg i Møllebukta ved at Stavanger Kommune i 2019 lager ny parkeringsplass. Dette åpner opp for store muligheter. Det beste er nå å stå sammen for å gjøre det lettere for både politikere, kommunens administrasjon og ikke minst byens og distriktets innbyggere å få til dette prosjektet. Interessentene for etablering av et vannsportanlegg har derfor samlet seg i en allianse som har fått navnet Møllebukta Alliansen. Alle er velkommen til å delta.

Alliansen består i hovedsak av følgende interessegrupper: Brettseiling, kitesurfing, kajakk, seiling, fridykking, speidere og friluftsråd. Er du/dere interessert å bidra eller delta, ta kontakt med Freesport v/ prosjektleder Christian Middelthon. Støtt oss ved å like vår Facebookside du finner her.

Områdets unike kvaliteter

Når det gjelder vannsport og idrett der naturen utgjør selve arenaen, er beliggenheten helt avgjørende. Møllebukta har alle de kvaliteter som skal til for å lykkes med å etablere et vannsportsenter for utvikling av vannsport, rekreasjon og friluftsliv på, i og rundt Hafrsfjorden.

 • Farvannet er skjermet for det åpne hav
 • Farvannet er skjermet for annen trafikk
 • Et unikt utgangspunkt for brettseiling, SUP, kajakk og seiljoller
 • Fokus på ikke motorisert ferdsel og sport
 • Nærhet til mange innbyggere
 • Stort område med mulighet for videreutvikling
 • Inngår i Stavanger Kommunes nye strategi for "Et kortreist hverdagsliv"

 

Interessen for ikke motorisert vannsport

Her på Jæren og i Stavanger regionen har vi i dag et veldig stort miljø for ikke motorisert vannsport. Denne interessen er ikke lett å "se" om man ikke selv er aktiv i miljøene. Årsaken er først og fremst at vi ikke har noe samlingssted for mange av de aktuelle aktivitetene / idrettene som dette senteret vil kunne være.

Arena, garderober og lagringsplass

Vannsportsenteret vil være en unik arena for flere aktiviteter / idretter som i dag ikke har noe tilholdssted, klubbhus, garderobe og lagringsplass. Vi trenger ikke stor dyre haller eller arealer som må bygges og vedlikeholdes. Naturen er vår arena. Disse former for frisport er økende i popularitet, noe prosjektet fra Kulturdepartementet "Nyskapende aktivitetsarenaer" også kan vise til.

Universell utforming

I Stavanger Kommune sin kommunedelplan for 2014-2029 er det satt mål om universell utforming. Det vil si at alle skal ha tilgang. Her vil i så måte vannsportsenteret og beliggenheten være helt fantastisk. Bevegelseshemmede vil  kunne få en "autostrada" rett ut i sjøen og et farvann som er godt skjermet.

Integrering

Vannsport er en flott mulighet for integreringsarbeid. Kunnskap om sjøen og havet gir større trygghet og sikkerhet. Vannsport betyr for mange lek og glede på sjøen. Beliggenheten i Møllebukta er midt i blinken. Integreringsarbeid er et viktig satsingsområde for Freesport Alliansen. Prosjektet "Barnas Øy" er et godt eksempel på dette.

Sikkerhet på sjøen

Gjennom Jæren Surf Rescue som er en del av Freesport Alliansen og medlem av Norsk Livredningsselskap, vil vi kunne tilby opplæring rundt sikkerhet på sjøen. Opplegget vil bidra til færre drukningsulykker gjennom forebyggende arbeid.

Norges beste beliggenhet

Jæren og Stavanger området er Norges beste og mest populære sted for vind- og bølgesport, noe som er grunnlaget for Freesport Alliansen. Men vi mangler et sted og knutepunkt. Dette kan faktisk bli et rikssenter med muligheter større enn mange er klar over. Riktig nok er ikke forholdene i Møllebukta optimale for alle, men på den andre siden er dette det beste stedet i forhold til opplæring, rekruttering og annet.

Arealer

Området vest for den nye parkeringsplassen som skal bygges passer utmerket for et vannsportanlegg. Det er viktig at dette ligger nært til sjøen og at forholdene er optimale for de aktuelle vannsportaktiviteter.

Bildet under viser at kommunen allerede har et område på ca. 1400m2 som er ideelt for et vannsportsenter.

reguleringsplan møllebukta

Bildet under viser at kommunen allerede har et område på ca. 1400m2 som er ideelt for et vannsportsenter.

område møllebukta

Flerbrukssenter

Møllebukta Alliansen ser for seg et flerbrukssenter som er åpnet for allmennheten og for alle brukergrupper.

 • Klubblokaler/kurslokaler
 • Kontor
 • Kiosk/Café
 • Lager ute og inne
 • Garderober
 • Toalett (offentlig)
 • Dusj ute og inne (offentlig)

 

Under her er en grovskisse / eksempel som viser god nok plass til både bygg og lagringsplass innenfor det området som er tilgjengelig. Bygg og lagerplass er anslått til ca. 800m2.

Møllebukta Vannsportsenter grovskisse

Bildet under viser område A som er ideelt for bygg og lager. Område B er dagens område som tilhører Forsvarsbygg og bør bli en del av det hele. Område C er dette området som behøves til rigging og adgang til og fra sjøen.

mollebukta omraadet

Bygg og arkitektur

Her noen eksempler hvordan vi kan ivareta det grønne området og kanskje finne en smart kombinasjon med et vikingsenter vegg i vegg?

eks1
eks2
eks3

Inspirasjon

Vi har hentet inspirasjon til vannsportsenteret fra andre deler av verden. Det stedet som ligger nært og er et populært reisemål for mange nordmenn er West Wind i Hvide Sande, Danmark.

Forsvaret / NATO

En sak for politikerne i Stavanger bør være å få på plass en avtale med Forsvarsbygg om å frigi deres brygge og sjøhusanlegg som i dag er inngjerdet. Dette eierskapet hører fortiden til. I dag er det kun til bruk for NATO sine ansatte slik at de kan ha sin seilforening der. Er det slik at det ligger noen hemmeligheter her fremdeles siden området er inngjerdet? Det tror vi neppe. Forsvaret og NATO vil selvsagt fortsatt kunne drive sine fritidsaktiviteter, men ved å inngå i alliansen blir det vinn-vinn for alle parter.

forsvarets bygg møllebukta fra google maps

Søknad til Stavanger Kommune

Møllebukta Alliansen sendte i slutten av oktober 2018 en søknad til Stavanger Kommune, men ønske om å opprette et vannsportsenter ved den nye parkeringsplassen som kommer ved Møllebukta.

Aktivitetspark

I skriv fra Stavanger Kommune: I KMU-sak 128/16 ble det vedtatt at det skal etableres en møteplass/aktivitetspark ved turstien langs Hafrsfjord. Madla bydelsutvalg har også foreslått aktivitetsfremmende tiltak apparater i Møllebukta. Møteplass/aktivitetspark foreslås etablert vest for Møllebukta.

Møllebukta Alliansen foreslår at aktivitetsparken etableres vest for den nye parkeringsplassen.

Vikingsenter

Stavanger Kommune har satt av en million kroner i budsjettet for 2019 til å utrede planene for et vikingsenter. Her er det viktig at dette ses i sammenheng med et vannsportsenter. Samlet vil deg gi vinn-vinn i økt aktivitet med mulighet for inntekter til god drift og videreutvikling. Som en i vannsportmiljøet sier: "Det moderne slaget i Hafrsjord finner sted på brett med eller uten seil". Her er det muligheter for mange synergieffekter.

Det er nok av god plass til begge deler og mer til. Det som her blir viktig er at anlegget for vannsport blir plassert i strandsonen der hvor forholdene er optimale. Begge interessegrupper må derfor jobbe sammen slik at dette blir gjort skikkelig. Samskaping er noe vi i "Møllebukta Alliansen" kommer til å stemme for. Dette betyr at alle interessegrupper bør få delta i skapelsesprosessen.

Hva sier folket om et vikingsenter?

Stavanger Aftenblad publiserte den 20. november en sak hvor noen politikere sier at de ønsker et vikingsenter i Møllebukta. Hvis man så leser kommentarene fra folk hva de synes, viser en betydelig del at de heller ønsker aktivitet i retning av rekreasjon - og dette uten at de kjenner til vårt prosjekt (Møllebukta Vannsportssenter). Les artikkelen her...

Neste steg - samskaping?

Vi liker engasjementet til varaordfører Bjørg Tyssdal Moe som snakker varmt om hvordan Stavanger Kommune ønsker å satse på samskaping fremover. Dette betyr å inkludere kommunens og bydelens innbyggere. Her ønsker vi i alliansen å ta grep for å få prosjektet opp på agendaen og med fart fremover. Ønsker du å bidra hører vi gjerne fra deg. Legg inn din kommentar under eller ta kontakt.

Hjelp oss å dele

Legg igjen en kommentar