fbpx

Jæren Surf Rescue

Ny webside er under utvikling, denne finner du her på:

www.surfrescue.no

Ideen med å etablere en livredningstjeneste på utsatte strender langs Jæren har vært diskutert i mange år. Stavanger Aftenblad kan sommeren 2018 referere til flere nestenulykker som ble avverget av surfere som tilfeldigvis var i nærheten. En økning i antall badegjester og vannsportutøvere langs strendene krever at tiltak blir iverksatt av det offentlige.

Rogaland ligger på toppen i antall drukningsulykker i Norge med 48 døde i perioden 2013-2018. Den nye Freesport Alliansen tar derfor initiativ til å opprette Jæren Surf Rescue med tilhørighet til Norges Livredningsselskap.

Målet er å få til et samarbeid med det offentlige for å bygge en livreddertjeneste i Jæren-regionen. Denne skal være tuftet og strukturert på lokal kompetanse som komplementeres med NLS sin kunnskap og kompetanse i samarbeid med Oslo kommune i 20 år.

Sammen skal vi bidra til å gjøre mennesker trygge på sjøen i regionen. Vi skal drive aktivt med opplæring og forebyggende arbeid i sammen med det offentlige, klubber, foreninger og bedrifter.

Virksomheten starter med fokus på å etablere en strandvakttjeneste på de mest utsatte strendene på Jæren.

Norges Livredningsselskap har spurt folk flest om deres forhold til vann: 1 av 5 vet ikke hva de skal gjøre hvis de ser en som drukner. 1 av 3 føler seg usikker på dypt vann. 3 av 10 mener myndighetene ikke gjør nok for å hindre drukningsulykker.

Prosjektet

Vi har opprettet et prosjektområde på Google hvor alle som ønsker å bidra kan delta. Send en mail til surf.rsq@gmail.com med kort informasjon om deg selv og hva du kan/ønsker å bidra med.

Jæren Surf Rescue jobber nå for å bli medlem av:

Samarbeidspartnere:

Samarbeidspartnere til Norges Livredningsselskap:

KURS-STIGE