fbpx

SUP Regler og lisens

SUP Guiden

Regler og lisenser

Har du tenkt å konkurrere i SUP sporten har vi satt sammen en fin oversikt over det du trenger å vite.

 

Regler og lisens for SUP konkurranser

Her er hva du trenger å vite for å delta i nasjonale SUP konkurranser. Dette gjelder om du skal delta i Norgescup eller Norgesmesterskap. Lokale konkurranser har ofte et mer uformelt preg og de fleste uten krav til lisens fra Norges Seilforbund.

 

Lisens fra NSF

Personlig lisens/idresskadeforsikring skal løses av alle SUP’ere mellom 13 og 69 år som konkurrerer i Norgescup, nasjonale eller regionale rankinger eller norgesmesterskap. For alle andre er personlig forsikringslisens frivillig, men anbefalt da den gir god personlig skadeforsikring. Arrangør kan pålegge alle deltakere å ha personlig lisens for å sikre tredjeparts forsikring for arrangementet.

 

Prisene for personlig forsikringslisens er

Engangslisens 200
Årslisens Junior( <=18) 345
Årslisens Senior (19+) 430
Utvidet årslisens junior (se forsikringsvilkår) 810
Utvidet årslisens senior 940

 

Forsikringsdekningen

Personlig lisens inneholder en personlig idrettsskadeforsikring (se forsikringsvilkår for detaljer). Personlig forsikringslisens gjelder også som tredjeparts skadeforsikring i konkurranse. Utvidet årslisens gir bedre dekning.

For engangslisens gjelder forsikringen kun arrangementet forsikringslisensen er tegnet for og ikke trening eller transport i forbindelse med konkurransen. Personlig årslisens omfatter også forsikring på all trening og reise til og fra trening og arrangement.

Lisensforskriften for personlig SUP-lisens vedtas og forvaltes av styret i Norges Seilforbund.

 

Spørsmål og svar

 

Hvorfor må jeg ha personlig sup-lisens?

Det er fordi du må ha en lisens for å starte, og dessuten må du være forsikret når du konkurrerer.

 

Hva er en årslisens?

Det er en lisens som gir startberettigelse i alle konkurransers approbert av NSF i en sesong, og som forsikrer deg under trening og konkurranse.

 

Jeg har egen ulykkesforsikring. Hvorfor må jeg da forsikre meg på nytt gjennom sup-lisensen?

Det er fordi vi må vite at alle er forsikret når det gjelder skade og ansvar. Dessuten er man gjennom sup-lisensen også forsikret mot idrettsskade, ikke bare ren ulykke.

 

Hva mer dekker årslisensen?

Sup-lisensen dekker konkurranse, trening, også egentrening og reise og opphold i forbindelse med konkurranse. Her kan du laste ned (se forsikringsvilkår for detaljer).

 

Hva gjør jeg ved skade?

Fyll yt og send skadeskjema. For råd og veiledning ved skade, kan (IHS) Idrettens helsesenter kontaktes på tlf 04253

 

Jeg skal delta i renn i utlandet. Hvordan skal jeg da ordne lisensen?

Om du har årslisens, gjelder den for alle konkurranser, både i Norge og utlandet. Har du ikke årslisens, skal engangslisensen betales til NSF. Dette gjør du direkte på seiling.no

 

Hva dekker engangslisensen?

Engangslisensen dekker tilnærmet det samme som årslisens grunn lisens, men bare i den enkelte konkurranse.( se forsikringsvilkår for detaljer)

 

Konkurranseregler SUP

Skal du delta i SUP konkurranser er det en del regler å forholde seg til. Reglene er utviklet for bruk i Norge men reflekterer sitt oprinnelsessted som er er ISA – International Surf Association og APP – Association of Paddlesurf Professionals. Regelboken til ISA kan du finne her.

 

Reglene for å delta i Norgescup og NM er som følger:

Konkurransetekniske-regler Stand up padling

Kapittel 1: Tekniske regler 3
§1 Definisjon 3
§2 Brett 3
§3 Sikkerhetsutrustning 3
Leash/fotreim (fangreim) 3
§4 Padleåre 3
§5 Padleteknikk 3
§6 Ekstrautstyr 3 Kapittel 2: Klasser, baner og distanser 4
§1 Klasser 4
§2 Baner 4
Sprint 4
Kortdistanse 4
Teknisk race 4
Langdistanse 4
§3 Vendinger 4 Kapittel 3: Påmelding til og hendelser før konkurranse 5
§1 Påmelding 5
§2 Klubbtilhørlighet 5
§3 Konkurranselisens 5
§4 Skippermøte 5
§5 Startnummer 5 Kapittel 4: Gjennomføring av konkurranse 6
§1 Deltakere 6
§2 Tidtaking 6
Kortdistanse 6
Langdistanse 6
§3 Start og målgang 6
”Beach”/”Open ocean” 6
”Flat water” 6
§4 På banen 6
Hindre medkonkurrenter 6
Bølgehenging (drafting) 6
Diskvalifisering 6
§5 Protester 7
Vedlegg 1: Beregning av rankingpoeng 8
Poengberegning 8
Uavgjort etter finalen 9 Kapittel 1: Tekniske regler
§1 Definisjon
Stand up padling er løp stående på et SUP-brett med den hensikt å padle en bestemt bane på kortest mulig tid.
§2 Brett
Deltagere skal anvende et SUP-brett med maksimal lengde som stemmer overens med reglene for konkurransedisiplinen.
Maksimal lengde er 12’6” og 14′ (angitt i fot og tomme). Lengden skal måles mellom foran og akter på det stedet de er lengst fra hverandre.
Hvert brett skal være utrustet med et fast finnesystem som ikke kan anvendes som ror.
§3 Sikkerhetsutrustning
Leash/fotreim (fangreim)
Konkurransearrangøren avgjør, etter bedømmelse av rådende forhold, om det er obligatorisk å ha leash under konkurranse. Beslutningen skal meddeles på skippermøtet.
§4 Padleåre
Deltagere skal ha en SUP-padleåre med ett blad.
§5 Padleteknikk
Deltakerne skal padle i stående posisjon. Sittende padling er ikke tillatt. Unntak kan gjøres ved ekstremt vanskelige konkurranseforhold. Det besluttes av konkurransearrangør og meddeles på skippermøtet.
§6 Ekstrautstyr
Ekstrautstyr som kan benyttes til å forbedre enkeltdeltakere er ikke tillatt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, båtmotorer, klær eller annet som kan benyttes som seil eller ror. Kapittel 2: Klasser, baner og distanser
§1 Klasser
For NM og DM finnes klassene H/D (seniorklasse herre og dame) med 12’6”-brett på kort- og langdistanse, samt 14′-brett på langdistanse. Den som under kalenderåret minst fyller 15 år kan stille opp i H/D22.
På konkurranser i langdistanse kan deltakeren velge å stille opp i en mosjonistklasse. I mosjonistklassen får alle typer og lengder SUP-brett benyttes og deltakeren får lov til å sitte og padle kortere perioder ved vanskelige konkurranseforhold. Den som konkurrerer i mosjonsklassen får ingen rankingpoeng.
Internasjonale padlere er velkomne til å stille opp i mesterskapskonkurransene, men kun norske statsborgere kan få plassering i NM.
§2 Baner
Alle hinder på banen som kan innebære fare for de konkurrerende eller deres utrustning skal merkes tydelig.
Sprint
200m distanse uten vendinger, rett linje med startblokker/holding. Start side om side med god avstand. Start og målgang skjer på vannet.
Kortdistanse
500m-1.5km. ”Knock-out-sprints”-format. Start og målgang skjer på vannet for “flat water” konkurranser, og på land for “beach”-konkurranser.
Teknisk race
Teknisk race. Total-lengde 3-4 km (ca 30-40 min). Gjennomsnittslengde mellom bøyene bør være mellom 100-200 m. Avstand mellom startlinje og førte bøyevending, samt mellom siste bøyevending og mållinje, skal være minst 75 m og maks 150 m.
Langdistanse
9-15km for ”flat water” og ”open ocean”-konkurranser (”downwinder”-konkurranser kan være lenger). Kan arrangeres som ”flat water”-, ”open ocean”- eller ”downwinder”-konkurranser. Start og målgang er på vannet for ”flat water” og på land for ”ocean water”, der også en del av distansen skal være på åpent hav. For ”downwinder”-konkurranser skal deltakerne ta seg fra punkt A til B i medvind.
§3 Vendinger
Utplasserte bøyer eller andre markører skal rundes på utsiden. Beslutninger om banen går medsols eller motsols gjøres av arrangøren. Ved ”beach”-konkurranser skal banen om mulig være arrangert i slalåmform for å inkludere vendinger i begge retninger.
Det er ikke tillatt, som deltaker, å flytte en bøye med vilje under en konkurranse.
Alle kortdistanser skal inneholde minst 3 vendinger. Kapittel 3: Påmelding til og hendelser før konkurranse
§1 Påmelding
For informasjon om påmelding til konkurranser, besøk respektive konkurransearrangørs hjemmeside. Sen påmelding til konkurranse skal være innlevert to timer før konkurransestart.
§2 Klubbtilhørlighet
For å delta i NM-konkurranser skal padleren tilhøre en offisiell SUP-klubb. Registrering til en klubb kan ordnes på stedet.
§3 Konkurranselisens
Alle deltakere skal ha en konkurranselisens som er gyldig for gjellende år. Konkurranselisens kan man få via sin SUP-klubb eller på stedet. For mer informasjon, besøk NORSUP sin hjemmeside.
§4 Skippermøte
Obligatorisk tilstedeværelse for samtlige deltakere, eller deltakers representant, gjelder. Skippermøtets tid og sted skal utlyses tydelig til alle deltakere og blant annet forklare konkurransebane, distanse, regler og sikkerhet.
§5 Startnummer
Samtlige deltakere skal bære sitt individuelle startnummer fullt synlig under hele løpet.

Kapittel 4: Gjennomføring av konkurranse

§1 Deltakere
Konkurrerende deltar på egen risiko. Verken Forbundet eller arrangøren kan stilles ansvarlig for skader som inntreffer under en SUP-konkurranse.
§2 Tidtaking
Kortdistanse
Alle deltakere skal klokkes under alle finaler for kortdisanse (A-, B- og C-finale). Tidtaking for øvrige heat anbefales.
Langdistanse
Alle deltakere skal klokkes under langdistanseløp.
§3 Start og målgang
”Beach”/”Open ocean”
Start og målgang skjer på land. Deltakere som springer skal holde sin padleåre, dette inkluderer målgang. Padleåren skal ikke benyttes til å hindre andre deltakere fra å passere. Deltakere behøver ikke bære brettet sitt over mållinja.
”Flat water”
Start og målgang skjer på vannet. Målgangen regnes fra når nesa på brettet bryter mållinja. Deltakere skal stå på brettet når de passerer mållinja.
Ved start motstrøms eller i motvind kan sittende start være et alternativ. I så fall starter alle deltakere sittende med føttene på hver sin side av brettet med beina i vannet.
§4 På banen
Hindre medkonkurrenter
Det er ikke tillatt å knuffe, å med vilje hindre en annen padler eller på annet vis opptre usportslig. Om en deltaker er grunn til at en annen deltaker faller i vannet skal denne vente på padleren før konkurransen gjenopptas.
Bølgehenging (drafting)
Arrangøren bestemmer om drafting er tillatt og hvilke spesifikke regler som gjelder. Om det ikke sies noe på skippermøtet er drafting tillatt i den gitte konkurransen.
Det er aldri tillatt å drafte båt, konkurrerende i en annen klasse eller en med annen brettlengde.
Diskvalifisering
Ansvarlig dommer utstedt av arrangør avgjør om en deltaker har brutt reglene og, om så er tilfellet, om deltakeren skal diskvalifiseres. Gult kort kan utdeles som advarsel, og to gule kort fører til umiddelbar diskvalifisering.
§5 Protester
Om en deltaker vil levere inn en protest skal det skje 15 minutter etter avsluttet heat eller løp. Protesten skal være skriftlig og koster 500 kroner. Om protesten godkjennes tilbakebetales det fulle beløpet, ellers ikke. Vedlegg 1: Beregning av rankingpoeng
Poengberegning
Rankingpoeng utdeles bare for de gitte konkurransenes offisielle klasser. Hver deltakers poeng fra de ulike konkurransene legges sammen til en totalsum. X antall konkurranser ut av det totale antallet konkurranser regnes. Hvert år bestemmes hvor mange konkurranser som skal summeres for å bygge den totale rankingpoengsummen, det kommer an på antall konkurranser. Siste konkurransen (finalen) skal inkluderes i de konkurranser som teller (selv om en deltaker ikke stiller opp i finalen).
For hver konkurranse fins to stykker disipliner: kortdistanse og langdistanse. Deltakerne får poeng i begge (forutsatt at de deltar og gjennomfører både kort- og langdistanse).
For hver konkurranse bestemmes en poengpott ut i fra stjernestatus. Grunnpoengene for en konkurranse er 1000. Det fins tre ulike stjernestatuser på konkurransene: x1, x2, x3. Disse utgjør en kvote som benyttes i beregning av poengpott for en konkurranse. En konkurranse med én stjerne får således 1000 poeng, en med to stjerner får 2000 poeng og en med 3 stjerner får 3000 poeng. SUP-komiteen bestemmer hvilken stjernestatus en konkurranse får ha. Finalen har høyeste kvota på x3, hvilket er unikt for alle konkurranser.
Poengene deles ut til konkurrerende ut i fra tabellen nedenfor, der poengpotten for respektive konkurranse multipliseres med plassering for respektive deltaker.
Plassering Prosentsats
1 100 %
2 90 %
3 80 %
4 70 %
5 60 %
6 50 %
7 40 %
8 30 %
9 20 %
10 10 %
11 9 %
12 8 %
13 7 %
14 6 %
15 5 &
16 4 %
17 3 %
18+ 2 % Ved poengberegning for langdistansen får de som deltar med 12’6”-brett poeng som gitt i tabellen med alle som deltar med 14′-brett ekskludert. De som deltar med 14′-brett får poeng som gitt i tabellen med samtlige konkurrerende inkludert.
Ved oppsummering av deltakerne rankes deltakerne ut i fra sine beste resultat dels i kortdistanse og dels i langdistanse. En totalranking summerer så de totale poengene fra både kort- og langdistanse.
Uavgjort etter finalen
Om to deltakere på medaljeplass har samme poeng etter finalen bestemmes den innbyrdes vinneren etter følgende:
1. Innbyrdes møter i finalen ved kortdistanse og langdistanse. Hver seier ved innbyrdes møte gir 1 ekstrapoeng i respektive disiplin.
2. Om deltakerne har vunnet hvert sitt innbyrdes møte er totalpoengene fortsatt like. Da deles 1 ekstrapoeng ut til den med raskest totaltid i finalen. Tidene bestemmes gjennom å legge sammen tiden for langdistanseløpet med tiden for kortdistanse-finalen som den konkurrerende deltok i.
3. Om tidene er eksakt like må et ekstra kortdistanseheat gjennomføres med kun de to berørte deltakerne. Den som vinner heatet får 1 ekstrapoeng i totalberegningen.