fbpx

Prosjekt: Frisport

Sist oppdatert: 30.07.2019, av Christian Middelthon

Vannsport er en livsstil for mange mennesker. Ny teknologi og nye forretningsmodeller utfordrer nå den tradisjonelle idrettsmodellen på alvor. Det er ikke bare toppidrettsutøvere som står i fokus, men de som klarer å skape følgere uavhengig av kommunikasjons- og underholdningskanal.
bedriftsmedlemskap freesport

Frisport

Frisport betyr sportslig aktivitet med naturen som arena. Aktivitet som drives når og hvor man selv ønsker det, både på sine egne og naturens premisser. Frisport kan både være en rolig aktivitet eller en ekstremsport. Eksempelvis en rolig tur på et SUP brett på stille vann en vakker sommermorgen, eller på et seilbrett i høstens storm og store bølger. For mange handler det om å finne et "moment of zen" i den aktiviteten man gjør i samspillet med naturens elementer.

 

Frisport vs. idrett

Mens idrett (ref. den tradisjonelle organiserte idretten) konsentrerer seg rundt egen prestasjon sammenlignet mot andre, handler frisport mer om prestasjon for seg selv. Sport som er fri for konkurranse og press. Det finnes selvsagt både ulike ytterpunkter og felles elementer.

 

Samarbeidsallianse

I Stavanger regionen har vi etablert Freesport Alliansen som et samlende forum for de lokale klubbene og miljøene rundt vannsport som ikke drives av noen form for motor. Jæren og naturen her har dessuten de beste forutsetningene for å drive og utvikle aktivitetene. Med andre ord, vi starter lokalt for å på sikt utvikle oss nasjonalt. Et nært samarbeid og aktivt engasjement med de nasjonale klasseklubber/forbund er også på plass.

 

Samfunnsutvikler

Prosjektene som pågår rundt Freesport Alliansen har en felles visjon: Vi skal bidra til økt folkehelse ved å gjøre havet og vannsport mer tilgjengelig, attraktivt, sikkert og bærekraftig for samfunnet. Vi skal få barn, unge og voksne mer aktive. Være et sted for inkludering, individuell utvikling og glede.

 

Sport er underholdning

Hvis ikke sport hadde vært underholdning hadde vi ikke hatt sport på TV og i nyhetene. Da TV2 for mange år siden begynte å sende Tour de France var det mange som ristet på hodet, for hvem skulle gidde å se på noe så "monotont" i 6 timer – hver dag? Det handler om innpakningen og de gode historiene rundt detaljene som utgjør den totale underholdningsopplevelsen.

 

Kompetanse og økonomi

Vi vet det er fullt mulig å kunne skape en enorm interesse rundt de fleste idretter hvis vi bare jobber strategisk, systematisk og ikke minst sammen. Men vi kommer ikke dit uten de rette folkene på laget og nok ressurser til å kunne gjennomføre. Vi må ha de visjonære ildsjelene med riktig kompetansegrunnlag som jobber strategisk og målrettet.

 

Positiv spiraleffekt

Med økt synlighet og interesse tiltrekker vi flere utøvere til sporten som igjen gir inntekter til klubbene og interesse hos sponsorer. Dette gjør at vi får en positiv spiraleffekt. Når det går fremover og oppover ønsker flere å delta, enten i form av å henge seg på eller bidra. Men det kreves kontinuerlig tilgang på ny energi for å opprettholde fremdrift og all energi har sin pris.

 

Få kjerra til å rulle

Det kan være veldig tungt å få en stor kjerre til å rulle. Nye prosjekter starter som regel med en motbakke foran seg og mange brenner seg ut før motbakken blir til en flate. Mange små foreninger og lag befinner seg i en konstant motbakke. Her er det tungt å få folk til å engasjere seg fordi ingen ønsker å dra lasset, de vil heller være passasjerer. Derimot når en eller flere personer virkelig legger inn all sin styrke med å dra kjerra opp bakken, er det langt triveligere for andre å henge seg på. Det handler om å komme seg over den første store kneiken og opp på flaten hvor alt ruller så mye lettere.

 

Investering og utbytte

Mye er allerede investert i dette prosjektet, kjerra er godt på vei opp bakken. Den første kneiken og veien videre blir stadig mer synlig. Flere ser at dette begynner å bli noe og interessen øker. Det er akkurat her hvor vi nå befinner oss at vi trenger flere til å dra lasset slik at kjerra kan rulle videre. Dette har hele tiden vært et tydelig delmål. Hva som nå kreves av investeringsmidler og hvilket utbytte dette vil gi begynner å bli mer og mer tydelig.

 

Sponsorer og tilskudd

Vi er nå kommet dit i prosjektet hvor vi kan tilby sponsorer og andre som bidrar med sin investering et positivt utbytte. For oss og våre samarbeidspartnere handler dette om én ting, timing. Grunnlaget er lagt, forutsetningene og ressursene er på plass. Nå skal vi sammen ta det siste løftet som gjør at vi kommer oss over kneiken hvor gevinstene til første del av jobben ligger å venter.

 

Fortsettelse følger.

organisasjonskart