Freesport Stavanger er organisert som en forening og har ulykkesforsikring som dekker alle våre medlemmer.

Forsikringen for det enkelte medlem trer tidligst i kraft fra det tidspunkt vedkommende fyller betingelsene for medlemskap. Dette betyr i det tidspunkt alle medlemsopplysninger er mottatt av foreningen og medlemsavgift innbetalt.

Forsikringen er en såkalt klubbforsikring fra Gjensidige Forsikring. Forsikringen dekker ulykke, invaliditet og død. Forsikringen gjelder for møter, turer, stevner (arrangementer), reiser og lignende i regi av foreningen og på direkte reise til og fra.

Du kan laste ned forsikringsbevis og oversikt her (link).