fbpx

Clean Seas Stavanger

Vi ønsker å bidra til et rent hav og er derfor involvert i flere prosjekter.

 

Clean Up Seabed

Vi ønsker å bidra med løsninger til utviklingen av en robot støvsuger for sjøbunnen. Tenk deg en vanlig robot støvsuger som en del folk har i huset sitt. På samme måte kan en ny type støvsuger for sjøbunnen suge opp plast og sedimenter på en liten lekter, frakte til bestemmelsested, tømme og lade for å så gå ut igjen å fortsette. Alt gjøres automatisk og uten utslipp. På denne måten kan forurensede områder renses på en smart måte.

 

Foruskanalen og Hafrsfjord

Foriskanalen renner ut i Sømmevågen i Hafrsfjord. Denne er til tider sterkt forurenset. Dette må vi gjøre noe med!

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/ddE3x1/Oljesol-i-Foruskanalen

https://solabladet.no/finner-ikke-utslippskildene/19.3429