Etter et oppstartsår i 2018 med nybrottsarbeid over en bred fjøl, har det endelig begynt å løsne mer og mer i 2019. Gledelig er det å ha fått inn 765.000 kroner i 2019 til våre ulike samfunnsrelaterte prosjekter. Sparebankstiftelsen SR-Bank. Her har vi fått kr.100.000 til livredningsutstyr for Rogaland Livredningsklubb (Norges Livredningsselskap), kr.95.000 til vannsportutstyr…

Les mer